+420 777 910 813

Co je neigong? citace z knihy Dama Mitchella..

Neigong lze přeložit jako „vnitřní dovednost“. Jednoduše vysvětleno je to „Proces, skrz který může člověk formovat své fyzické tělo, rozvíjet svůj vnitřní vesmír a pozvednout své vědomí.“

 

Neigong není určitá sestava cvičení nebo pohybů. Spíše se jedná o sled fází, kterými může člověk procházet ve své praxi, pokud následuje správné instrukce. V mnoha ohledech je to podobné pokročilejším procesům, které jsou nedílnou součástí indické jógy poté, co praktik prošel základním tréninkem ásán. Qigongová cvičení, která mnoho lidí praktikuje každý den, slouží jako nástroje pro práci s tímto procesem. Praktikování samotných pohybů v qigongu vám dá dobré zdraví a jasnost mysli, ale nevezme vás to nikam dál, pokud neporozumíte principům neigongu a jak je uskutečnit ve vašem tréninku.

Neigong nejprve slouží péči o fyzické tělo a následně o energetický systém. Tyto dvě fáze slouží jako základ třetímu kroku, což je práce přimo s prvky, které tvoří naše vědomí.

 

Fyzické tělo ➔ Energetické tělo ➔ Vědomí

(jing)                     (qi)                    (shen)

 

V průběhu praxe neigongu budete ve vašem vývoji procházet různými změnami a stádii. Prvními změnami, kterých si budete všímat je zlepšení vašeho celkového zdraví a duševní pohody. Následně si začnete všímat rozdílů ve vaší osobnosti a pohledu na život. Vyšší stupně tréniku pak začínají měnit způsob, jakým vaše mysl funguje a vnímá. V tomto stádiu se s neigongem propojují taoistické meditativní praxe vnitřní alchymie.

 

Následuje stručný seznam změn, které se u vás budou pravděpodobně objevovat:

  • Nejprve se uvolňují, změkčují vaše svaly. Stará napětí se začínají uvolňovat a výrazně se zvětšuje rozsah vašich kloubů. Po několika měsících praxe, se vaše končetiny cítí, jako by byli ze želé
  • Stará zranění začínají mizet. V mém případě to byla zranění utrpěná během praxe bojových umění, která se začala pomalu vytrácet. Je překvapující si všimnout rozsahu diskomfortu, se kterým jste žili. Často se při svých hodinách setkávám s tím, že lidé nevědomě žijí s velkým stupněm bolesti a uvědomí si to až tehdy, kdy jejich stará zranění začínají mizet.
  • Výrazně se zlepšuje váš imunitní systém a některé dlouhodobé nemoci se začínají vytrácet. V této fázi trénink neigongu umožnil vašemu tělu pracovat efektivněji. Tělo se začíná zbavovat patogenů a toxinů, které většina lidí skladovala po mnoho let
  • vaše mysl se začíná zklidňovat a mnoho lidí poprvé zažívá, co to znamená mít na chvíli opravdový klid ve středu mysli. Stres opravdu není nečím, co bychom zažívali v průběhu našeho života; je to jen výsledek toho, jak reagujeme na vnější podněty. Neigong mění naše reakce na vnější faktory a tak můžeme zakoušet život bez toho, aby nám působil stres.
  • Tím, jak se hluboce zakořeněná napětí vytrácejí, začíná se měnit pozice těla. V průběhu své praxe mnoho lidí zakouší praskání a křupání, jak se jejich kosti posouvají do přirozenější a správnější pozice. Když toto napětí odchází, lidé doslova získávají kousek navíc k jejich výšce, jak se jejich kosti uvolní a klouby otevřou. To má výhodu zvýšení efektivity vašeho těla a vaší fyzické síly. Vždy mi jako učiteli dělá radost vidět, jak se pozice žáků napřimuje a výraz úlevy na jejich tvářích.
  • Energetický systém se začíná probouzet a lidé začínají zažívat více “neobvyklou” stránku tréninku neigongu. V tomto bodě svého studia začínají lidé zažívat pohyby své vnitřní energie a jak jsou spojeny s jejich emocemi. V tomto stádiu se odehrávají různé “výlevy” a lidé zjišťují, že se v každodenním životě stávají více emočně vyrovnanými.
  • Později tělo žačíná pracovat na čistě energetické úrovni a lidé zjišťují, že se cítí velmi lehcí. Cítí se uvolněně a pohodlně při pohybu a každý aspekt jejich života se stává ladným a přirozeným. Taoisti říkají, že v tomto bodě se navracejí k Ziran (Přirozenost).
  • Základní úrovně tréninku neigong jsou teď završeny a praktik může začít pracovat přímo se svým Shen.

 

přeloženo z knihy Daoist Nei Gong od Damo Mitchella