+420 777 910 813

Hunyuan qigong 混元气功

Qigong prvopočátečního

Cvičení hunyuan qigong vede praktikujícího do hlubších úrovní energetického systému. Při tomto cvičení dochází k pročišťování na mnohem vyšší úrovni než dovedou jiná cvičení. Pokud se člověk chce posunout na pokročilejší úroveň ve svém cvičení, systém hunyuan je velice důležitý. Jak se v tomto cvičení zdokonalujeme, kontaktujeme se s energií v původních (mimořádných) drahách meridiánového systému, skrze které proudí původní esence. To je velice důležité pro praktikující, kteří se chtějí věnovat alchymickému procesu neidan.

Učí se v programu ANDAO NEIGONG+.