+420 777 910 813

Jiben qigong 基本气功

Qigong základních dovedností

Osm jednoduchých cvičení, které nám pomáhají správným způsobem nastavit tělo a učí nás správnému pohybu. Celá Jiben qigong sestava je založena na sjednocení těla, dechu a mysli za účelem harmonické cirkulace čchi. Toto cvičení přebudovává naše tělo, což společně se spouštením čchi skrze uvolnění nás připravuje na pokročilejší stupně cvičení.

Učí se v cyklu ANDAO QIGONG.