+420 777 910 813

Longdaoyin 龙导引

Dračí daoyinové cvičení

Sada cviků, která zasahuje páteř a přilehlé dráhy. Skrze natahování a přetáčení během tohoto cvičení se pročišťují patogeny z oblasti páteřního kanálu. Tím se vytváří prostor uvnitř měkkých tkání a začínají se otevírat mimořádné dráhy probíhající trupem těla. Čím více prostoru se vytváří, tím intenzivněji je čchi vedena skrze tyto dráhy. Zároveň to má velice blahodárné účinky na stav páteře a pohybového aparátu.

Učí se v programu ANDAO NEIGONG.