+420 777 910 813

Pinghenggong 平衡功

Mistrovství vyváženosti a harmonie

Pinghenggong jsou balanční cvičení, při kterých pracujeme s energií našeho okolí jako jsou stromy, měsíc, hvězdy a podobně. Pokud praktikující zvýší svůj energetický potenciál, pak je také velice důležité, ne-li důležitější energii proudící tělem zharmonizovat. V naší škole nejčastěji k těmto účelům používáme v rámci pinghenggong cvičení se stromy.