+420 777 910 813

Wudaoyin 五导引

Pět daoyinových cvičení

Pět cviků na energetické pročištění. Každý z těchto cviků zasahuje určitou oblast těla a energetická centra.Pohyby jsou kombinovány se specifickou dechovou metodou a koncentrovanou pozorností. Jak se tyto centra otevírají, vytváří se v nich dostatek prostoru k odstranění stagnující čchi. To vede ke zlepšení zdravotního stavu. Na úrovni neigongu nám daoyin pomáhá odstranit emoce z úrovně tkání i meridiánového systému.

Wudaoyin pokročilejší úroveň: oproti základní úrovni, kde jde hlavně o správné nastavení svalů a kosterní soustavy, zde se soustředíme na propojení těla skrze sít pojivových tkání. Dochází tu k uvolnění stagnací a rozproudění energie na hlubší úrovni. Důležité cvičeni na otevírání centrálního kanálu chongmai. Pro studenty, kteří cvičí minimálně dva roky.

Učí se v cyklu ANDAO QIGONG či pokročilá úroveň v ANDAO NEIGONG+.