+420 777 910 813

Yijinjing 易筋经

Klasik přeměny šlach a svalů

Většina taoistických metod, jako qigong, neigong a neidan byly ovlivněny či vznikly na základě učení Yijinjing. Yijinjing je jeden z textů, který popisuje přeměnu vnitřní struktury těla. Soustředí se na otevření a propojení jak systému meridiánů, tak i systému šlachosvalových drah (jinjing). Tato praxe nás připravuje na pokročilejší transformační metody. Bývají to většinou velice náročná cvičení, avšak jedny z nejefektivnějších jak pro zdraví, tak i pro účely taoistické alchymie. Principy Yijinjingu by měly v pokročilejší fázi obsahovat veškerá qigongová cvičení.

Učí se v posgraduálech ANDAO NEIGONG+ či některé principy průběžně v rámci studia.