+420 777 910 813

Taijiquan & Baguazhang

| Studijní program bojových umění >>> Andao Taijiquan & Baguazhang– studium

Vnitřní bojová umění byla vždy součástí čínské tradice a často se prolínala s čínskou filosofii, seberozvojem a kultivací. Není divu, že i v bojových uměních najdeme silné kořeny qigongu a neigongu. Vnitřní bojová umění tak nabízejí důležité doplnění qigongových a neigongových kultivačních metod.

Taijiquan 太极拳

Taijiquan je staleté bojové umění založeno na několika základních jednoduchých principech, které vedou k přebudování vnitřního mechanismu fungování našeho těla a k posílení tzv. vnitřních pružin a propojení celého těla skrz struktury jin (čti ťin) – v češtině lze přeložit struktury jin jako měkké tkáně a fascie. Song (čti sung) a ting (čti tching) jsou základní principy, které vedou k změně vnitřního prostředí těla. Song lze chápat jako uvolnění či spíše přesněji spouštění. Tento mechanismus vede k tomu, že při provádění pohybu začneme pracovat z hlubšími strukturami těla (jin – měkké tkáně). Ting je pak dovednost naslouchání, kdy spojujeme více mysl s tělem. To má velký vliv na posílení energetického systému těla.

V taijiquanu je cvičení rozděleno do 4 typů praxe. První praxí je uvolňující cvičení wusong shenfa – toto cvičení nás učí propojit tělo, posílit princip song a naladit se na měkké tkáně těla. Druhou praxí je práce v pohybu v podobě sestav či základních dovedností jibengong (čti ťi-pen-kung) či např. bamen (čti pamen – osm bran) – toto cvičení propojuje tělo a posiluje síť linií skrz které se v pozdějších fázích projevuje síla v technikách. Třetí praxí je práce ve dvojici známá pod názvem tuishou (čti tchuej-šou) tlačící ruce – tato praxe nás učí využít principy a techniky pod „stresem“, kdy na nás někdo tlačí či nás dostává do nepříjemných situací. Poslední praxí je praxe ve statických pozicích známé pod pojmeme zhanzhuang (čti čan-čuang) postoj sloupu – tato praxe posiluje energeticky celé tělo a cvičenec tak získává velkou sílu.

Stylů taijiquanu najdeme v dnešní době mnoho. Nejznámější styly jsou yang, chen, wu. V naší škole se věnujeme stylu yang a to konkrétně stylu z linie mistra Huang Xing Xiana.

Baguazhang 八卦掌

Původ bojového umění baguazhang není zcela jasný. Je to poměrně mladý styl, v porovnání s ostatními (jako například taijiquan). Tento styl se vyvinul z takzvané chůze v kruhu, kterou praktikovali šamani wu, před několika tisíci lety. Veřejně tato cvičení začal vyučovat muž jménem Dong Haijun. Bagua, chůze v kruhu je velmi silné energetické cvičení, které plně probouzí energetický systém člověka a pozvedává úrovně vědomí. Děje se tak na základě specifické chůze, při které se propojujeme s yinovým polem země. Tato energie pak stoupá do těla a otevírá centrální energetický kanál chongmai. S vědomím tohoto potenciálu, původce baguazhang začal přidávat krátké sekvence bojových forem. Energie, která se  používala ke spirituálnímu vývoji, takto byla vedena i do končetin, což umožňovalo vyslat tuto sílu vůči protivníkovi. Celek potom tvoří osm krátkých forem v kruhu, známé jako dlaňové proměny a každá z nich založena na jedné z „gua“ (trigram) podle klasického díla Yijing.

Baguazhang se dá cvičit tedy jako bojové umění, zdravotní cvičení nebo jako duchovní praxe. Konec konců v taoismu jdou tyto tři disciplíny ruku v ruce. Bagua je jedno z nejsilnějších neigongových cvičení a i proto se mu v naší škole věnujeme.