+420 777 990 510

Linie Tuina & Zuliao

Otázka odkazu a kontinuální linie nauk je v Číně velmi významnou částí kultury. Odkaz učení se vždy předával z „otce na syna“ či z učitele na „osobní žáky“. Osobní žáci byli jako členové rodiny a často měli velká práva i zodpovědnost vůči svému učiteli. Osobní předáním byla zajišťována kvalita a generační předání cenných dovedností a znalostí.

Linie tuiny a zuliao v naší škole navazuje na tradici uznávaného lékaře a skvělého člověka dr. Wang Fuyina

dr. Wang Fuyin

(1949 – 2018)

Studium a počátky praxe dr. Wanga

Po absolvování Tianjinské univerzity čínského lékařství studoval tradiční metody „napravování kostí“ (zhenggu 正骨) u slavné léčitelky „babičky Meng“ a u věhlasné specialistky traumatoložky Luo Youming. Na tomto základě vypracoval vlastní terapeutické postupy a stal se zakladatelem léčebného směru nazvaného „metoda dynamického rovnovážného napravování – měkké napravování kostí v čínské medicíně“. Během svého působení na oddělení masáží ve vojenské nemocnici se učil čínské qigongové masáže vnitřních orgánů od Liu Wenchenga, syna známého lékaře Liu Xizenga.

V 80. letech pracoval v Tianjinu na oddělení masáží a traumatologie 254. nemocnice ČLOA a posléze praktikoval čínské masáže napravování kostí, jakož i reflexní terapii nohou v Ústřední vojenské nemocnici v Pekingu. Mimo to dlouhodobě pracoval jako fyzioterapeut a rehabilitační pracovník pro nejvyšší státní představitele a generalitu armády.


Léčebné metody

Ve své praxi uplatňoval metody dynamického rovnovážného napravování (pingheng yundong fuweifa), otevírání bodů na horních a dolních končetinách a měkkého napravování kostí s využitím aktivního pohybu pacienta, vše na základě celostního přístupu čínské medicíny a diferenciální diagnostiky. U těchto metod se využitím kombinace aktivního pohybu pacienta i jeho pasivního pohybování s přidáním určité vnější síly terapeuta na postižené místo dosahuje dynamické restaurace drobných dislokací kloubů, zprůchodnění drah čchi a harmonizace jin-jangu, čímž je obnovován původní rovnovážný stav a dosažen léčebný účinek. Metodami dynamického rovnovážného napravování se léčí zejména bolestivá traumatická poranění šíje, ramenou, beder a nohou, a též vnitřní nemoci, jejichž původ je v páteři. Tyto metody nejenže léčí mnohá běžná onemocnění, ale mají specifický léčebný efekt i u některých komplikovaných nemocí, které by vyžadovali operační zákrok.

Již mnoho let používá Wang Fuyin reflexní terapii nohy k léčbě komplikovaných onemocnění, se zřejmým efektem u nemocí jako demyelizační porucha míchy, zbytnění prostaty, odpor k jídlu u dětí, dětská mozková obrna aj.

V posledních letech svého života se prof. Wang Fuyin věnoval zejména výchově následovníků metody dynamického rovnovážného napravování – měkké napravování kostí v čínské medicíně. Vyučoval tuto metodu doma i zahraničí, působil v mnoha městech různých provincií Číny a rovněž bývá účastníkem televizních debat se zdravotnickou tematikou.


Publikace a další aktivity

V r. 2013 založil Pekingské výzkumné centrum rovnovážné dynamické medicíny Fu Yan Xuan.

Jako autor nebo spoluautor se podílel na vytvoření publikací „Ozdravné masáže na reflexních zónách nohou“, „Ruo Shiho ozdravná metoda  – praktická příručka ozdravných masáží na reflexních zónách nohou“, „Metody masáží rukou a nohou“, „Ať nohy poznají věčnou blaženost“, v Japonsku vydané „Reflexní terapie nohou“ a jiných. Dále publikoval v časopise Fyzioterapie.

dr. Wang Fuyin předal své učení 5 svým osobním žákům. Svému synovi, třem čínským studentům a našemu lektorovi Václavu Lukešovi, který se stal jediným osobním žákem dr. Wanga mimo oblast Číny.

Václav Lukeš

* 1981

Po desetiletém studiu u dr. Wang Fuyina se stal jeho osobním žákem a dostal v roce 2017 požehnání předávat celé toto učení dál dalším generacím a vychovat tak další generaci praktiků čínských masáží tuina.

Vašek je hlavní lektorem masáží tuiny a věnuje se dále rozvoji studijních osnov a zlepšování studijních podmínek na Andao Institutu. Nabité znalosti si ověřuje ve své klinické praxi při práci s klienty i se studenty v rámci výuky.

Dále pokračuje ve spolupráci se synem dr. Wang Fuyina s dr. Wang Yanem, který je jeden z pěti přímých pokračovatelů tohoto odkazu. Dr. Wang Yan jezdí vyučovat slovenské a české studenty do naší školy zpravidla jednou ročně. Tím pokračuje spolupráce a výměna zkušeností dvou pokračovatelů linie dr. Wang Fuyina. Jsme za to moc vděčni, že můžeme touto cestou šířit toto úžasné učení dále dalším generacím…