+420 777 990 510

Filosofie

Rozumět své energii a pomáhat sobě i druhým.

Jsme škola čínských vnitřních a léčebných učení. 

  • učíme laiky i odborníky čínským léčebným dovednostem
  • předáváme hlubokou znalost tradic a odkazu čínské medicíny
  • najdete u nás čínské léčebné masáže a seberozvíjející metody

 

Vycházíme z čínské medicíny, která představuje celostní léčebný systém starý téměř 5000 let. Vychází z taoistických principů a obsahuje teorii jinu a jangu a teorii pěti prvků (dřevo, oheň, země, kov a voda). Zahrnuje prevenci, diagnostiku i léčby vycházející z tradičního léčitelství.

Pravidelně nás navštěvují odborníci z Východu, od kterých odkaz čínských vnitřních a léčebných učení přejímáme. Odkaz je ve východní kultuře vnímán jako něco zcela zásadního a podstatného. Je utvářen nepřetržitou kontinuitou osobního předání určitého učení z mistra na žáka.

V západní společnosti tento atribut zcela chybí či je vnímán ve velmi slabé míře. Ve východních kulturách však tato hodnota odkazu a linie znamená velmi mnoho. Stejně tak v případě čínské medicíny.

 

Dr. Wang Fuyin o předávání odkazu:

Mé největší životní přání je to, abych mohl odevzdat to, co jsem se naučil, dále – aby mohly mé zkušenosti a vědomosti pokračovat. Protože i já sám jsem se to, co vím, naučil jinde, především od lidových léčitelek. Měl jsem možnost předat dál jejich zkušenosti, které pomohly velkému množství lidí. Nerad bych, aby to skončilo tak, že si věci, které jsem se naučil, odnesu s sebou.

 

Dr. Wang Yan k rozdílům mezi východním a západním myšlením:

Vnímáte určitý rozdíl mezi východním a západním pohledem?

Rozdíly tu určitě jsou, a vidět jsou dobře právě v oblasti medicíny. Západ vychází z představy, že jen to, co můžeme vidět, nahmatat, to existuje. Čína naproti tomu věří v existenci nehmotných věcí.

Proto třeba také západní farmakologie bere v potaz jen obsah účinných látek v rostlině, a je přesvědčená o správnosti takového přístupu. Zato v Číně se vychází z předpokladu, že člověk je součástí většího celku, a pokud se mu má pomoci, musí se vyvážit jeho interakce s celkem. Rostlina také funguje jako celek, ne jako zdroj “částí”.

Proto je také tak nezbytné pochopit celostní náhled čínské medicíny předtím, než ji někdo ze Západu začne studovat. Speciálně z lékařského prostředí. Západní medicína totiž  rozděluje, analyzuje. Nezjišťuje, co pohyb jednoho parametru bude znamenat pro další části celku.

Vidět je to i na tom, že v Číně byla dříve pouze vnitřní a vnější medicína, žádné specializované metody, atestace. Samozřejmě existují v rámci toho různé terapeutické a vyšetřovací metody.

 

Řekl byste tedy, že západní myšlení funguje kauzálně: toto je dobré, a tudíž toto je špatné – zatímco ve skutečnosti vstupuje do hry více proměnných?

Potom se to přenáší i do otázky postojů k životu: V ČÍně se spíše hledají kompromisy, západ potřebuje, aby vše bylo jednoznačné – tak, nebo tak. V Číně jsou spíše než absolutně správné či nesprávné nahlíženy mnohé věci z pohledu systému, nebo lépe řečeno celku.

Stejně je to s bylinami: Když měl otec problémy se srdcem, dostal předepsáno fuzhi, tedy aconitum – normálně jde o smrtelně jedovatou bylinu. Ale kořen projde přesnými úpravami, čímž se z něj naopak jedno z nejlepších léčiv na posílení srdečních funkcí.

I v čínské farmakologii, nejen v té západní, najdete léčiva, která jsou sama o sobě smrtelně jedovatá, ale ve správné kombinaci mohou pomoci. Pokud víme, jak potlačit toxický účinek, může takový lék zachránit i život. Nelze zkrátka věci vytrhávat z kontextu a podle toho posuzovat celek.

Základní rozdíl v přístupu obou směrů je asi ten, že čínská medicína má diferenciální diagnostiku, porovnání. Pokud se zjistí, že je něco účinné, tak se zkoumá, jak by se to dalo použít, vyvážit. Na západě, jak je to toxické, tak je to toxické – a basta.

Existuje tady takový odpor k “toxickým”, nebezpečným bylinám. Přitom je to podobné jako s lidmi – vezměte si pracovníka ve firmě, který má dobré i špatné stránky. Podle nás je třeba hledat, co je prospěšné pro celek. Teprve pak můžu uvažovat o tom, že ho propustím.

Tedy dobrý podnikatel je vlastně jako dobrý praktik čínské medicíny. Je to jako s celým světem: Vše je postaveno na podobném principu.

 

Přečtěte si celý rozhovor s doktory Wang&Wang >>>