+420 777 990 510

Pediatrická tuina (Xiao´er tuina 小儿推拿)

Dětské preventivní a léčebné masáže

Péče o děti má čínské medicíně tisíciletou tradici. V knihách z přelomu letopočtu se dočteme o tom, jak pomáhat dětem při různých nemocech. Od 16. století se rozvinuly nejvíce dětské masáže, které mají preventivní i léčebný charakter. V dnešní době se používá označení dětská čínská masáž tuina.

V naší škole vděčíme dr. Wang Fuyinovi, který nás jako první seznámil s čínskými masážemi pro děti. Dále vděčíme jedinečné dr. Li Dongmei za její znalosti a zkušenosti z její 20leté praxe na pediatrickém oddělení v čínské nemocnici. Jsme vděčni, že jsem se od ní tyto dovednosti mohli naučit a můžeme je šířit i u nás.

Dětské masáže se od klasické masáže tuina dospělých výrazně liší. Tvoří tak samostatnou disciplínu v rámci masáží tuina a je možné se je naučit bez znalosti tuina masáže pro dospělé. Tyto masáže se používají jak pro prevenci tak léčbu dětí od 0 – 6 let. V pozdějším věku se přechází již na standardní masáže tuina pro dospělé.

Odlišnost od masáže pro dospělé je jak v technikách tak hlavně v lokalitách působení.

Nepoužívá se tolik systém meridiánů a akupunkturních bodů jako spíše reflexních lokalit. Těchto lokalit působení je více jak 100.

Z nemocí, které se dají dobře řešit masážemi, můžeme zmínit problémy s trávením, zácpu, průjem, horečky, nachlazení, špatný růst, reflux jícnu, dechové obtíže, zahlenění, atd..

 

Historie – z dávných věků až po současnost

Dětské masáže, xiao’er tuina (siao-er tchuej-na)  小儿推拿, jsou integrální součástí čínských masáží tuina už celá staletí. Určité části textu Vnitřního kánonu Žlutého císaře, Huangdi neijing, dokládají, že v nějaké formě byly známé a používané dokonce už v době před naším letopočtem. Nejznámější a dodnes používanou charakteristickou techniku dětských masáží, nieji (čti nie-ťi) – nabírání kůže podél páteře, popisuje už v roce 341 ve svém díle slavný lékař a taoista Baopuzi, Mistr objímající prostotu. Jakožto samostatná specifická disciplína se dětské masáže začínají formovat později, v období dynastie Ming (1348–1644), první specializovaný text popisující jejich metody pak vychází v r. 1574.

V dětských masážích jako léčebném oboru se spojují techniky a metody používané v masážích tuina obecně s tezemi a teoriemi pediatrie čínské medicíny, která rovněž má velmi dlouhou historii. Vycházejí ze zkušenosti, že dětský organismus má své fyziologické i patofyziologické zvláštnosti, kterými se liší od organismu dospělých. Kromě jiného se projevují existencí bodů a zón na dětském těle, přes které lze příslušnými masážními technikami dosáhnout léčebného účinku, a které už u dospělého člověka neexistují. Že dětské masáže tuina i v dnešní době představují nepominutelnou součást léčení dětských nemocí, dokládá i skutečnost, že v Číně v mnoha provinčních nemocnicích TČM, tj. státních zdravotnických zařízeních nejvyšší kategorie, existují samostatná oddělení dětských masáží.

 

 

Xiao´er tuina se studuje v rámci jednorázových seminářů, určených pro odbornou i laickou veřejnost.