+420 777 990 510

Neike tuina 内科推拿

Masáž pro léčbu vnitřních nemocí

Na základě diagnostiky dle principů čínské medicíny se stanovuje léčebný postup masáží. Disciplína neike tuina je zaměřena na výběr správného léčebného přístupu dle diagnostiky.

Neike tuina využívá pro léčbu určitých onemocnění více přístupu. Stimulují se jak vzdálená místa, lokality, body, okrsky tak se i přímo ovlivňují blízké regiony kolem orgánů. Neike tuina společně s zangfu tuinou tvoří neoddělitelný celek při léčbě poruch energetické disbalance vnitřních orgánů a endokrinního systému.

Zatímco v západní medicíně se diagnostikují nemoci, čínská medicína postupuje podle syndromů, souborů příznaků. V praxi se ovšem přihlíží k oběma systémům, jelikož pod jeden syndrom TČM může spadat více nemocí, jak jsou klasifikovány v západní medicíně, přičemž ne každou z nich lze léčit masážemi. U terapie tuina obecně platí, že určité zdravotní potíže lze její pomocí vyléčit úplně (např. zácpa, bolestivá menstruace, zánět prostaty, zánět žlučníku, nespavost), u některých může částečně omezit používání léků (bolesti žaludku), u jiných zlepšuje příznaky. U traumatických poranění se rozlišují postižení kostí, kloubů a měkkých tkání a vaziv. Pod tuina masáže nespadají ovšem zlomeniny, luxace kloubů, těžká poranění, natržení svalů apod.

V Číně se v nemocnicích TČM při léčbě vnitřních nemocí využívají metody tuina zejména u těchto zdravotních obtíží: primární typ bolestivé menstruace, zácpa jednoduchého typu, chronický zánět žlučníku bez kamenů, bolesti na hrudi (angina pectoris), stresová inkontinence, relux ezofagitis, hypertenze, diabetes, zbytnění prostaty (zánět), bolesti žaludku, bolesti v krku a sípání, postranní bolest hlavy (migréna), kašel (rýma), poruchy spánku, hemoroidy, syndrom neklidných nohou, hemiplegie, gynekologické výtoky, chronický únavový syndrom, nervová slabost, potíže spojené s menopauzou, svalové křeče, následky mrtvice, chronický zánět průdušek, chronický zánět střev, rýma, deprese, obezita.

částečně text použit z knihy: TUINA 1 – ISBN: 978-80-905746-7-0, nakl. TCM Consulting & Publishing, 2015