+420 777 990 510

Naše metody

Odkaz a návaznost na linii kvalitních učitelů je důležitou hodnotou jakékoliv tradice. Díky našim učitelům a metodám, které nám předali, byl vytvořen systém výuky na naší škole.

V rámci Andao Insitute se věnujeme 5 pilířům studia:

  1. čínským léčebným masážím Tuina
  2. čínskému reflexnímu léčebnému systému Zuliao
  3. péči o děti a dětským masážím Xiao‘er tuina
  4. čínské dietetice Shiliao a zdravému vaření a stravování
  5. metodám pěstování života Yangshengfa

V rámci jednotlivých pilířů se věnujeme specifickým metodám daného systému, které určují směr naší výuky a školy.