+420 777 990 510

Kultivační metody

Cvičení taijiquan (tchaj-ťi-čchuan) a qigong (čchi-kung)

Označení yangshegfa (jang-šeng-fa) znamená metoda pěstování života. Tento termín zahrnuje různé kultivační metody, duchovní i tělesné praxe, dále harmonický přístup k životu, životnímu prostředí, světu kolem nás, k osobním vztahům, k vesmíru, atd…

Schopnost směřovat svůj život vědomě, konstruktivně s dosahováním větší harmonie je dovednost, kterou nás ve škole nikdo neučil. Učí nás to sám život. Je to dovednost, tedy je možné se tomu naučit. Pochopit vlivy, principy, vesmírné zákony je až nadlidský úkol. Návod, směřování a pomoc můžeme najít v tradičních východních naukách a v dnešní době i moderních metodách, které se zaměřují na kultivaci ducha, těla a energie.

Naše metody yangsheng

  • meditační praxe (tiaoxin – čti tchiao-sin / regulace ducha) – meditační techniky pro zklidnění mysli a dechu, ukotvení se v sobě, zvýšení bdělosti a vnímání vlastních vnitřních procesů
  • dechová praxe (tiaoxi – čti tchiao-si / regulace dechu) – dechová cvičení na regulaci energie, zvýšení energetického potenciálu, zklidnění mysli, propojení vědomí s tělem, uvolnění stresového napětí a emočních bloků
  • pohybová praxe qigong (tiaoshen – čti tchiao-šen / regulace těla) – pohybová cvičení na uvolnění a posílení těla, na zprůchodnění energetických drah a propojení celého těla, na odstranění bolesti a návykového napětí
  • taijiquan (čti tchaj-ťi-čchuan) – bojové umění s vnitřní kultivací ducha, energie a těla
  • kontemplativní praxe – správné postoje, nastavení mysli, správný přístup k sobě i k druhým vedoucí ke konstruktivním životním krokům, změnám a postojům
  • psychologie vztahů – prohlubování znalosti sebe sama, autentičnost ve vztazích, udržení vlastní integrity a hranic, jasná komunikace a další důležité aspekty našich vztahů