+420 777 910 813

Linie a odkaz

Odkaz je ve východní kultuře vnímán jako něco zcela zásadního a podstatného. Je utvářen nepřetržitou kontinuitou osobního předání určitého učení z mistra na žáka. Odkaz znamená, že navazujeme na určitou kvalitu a pokračujeme v ní. Díky němu získáváme oporu v systému a zároveň sílu předchozích generací. Mistr pak má zodpovědnost za předání této kvality žákovi ku prospěchu dalším generacím.

V západní společnosti tento atribut zcela chybí či je vnímán ve velmi slabé míře. Ve východních kulturách však tato hodnota odkazu a linie znamená velmi mnoho. Stejně tak v případě čínské medicíny.

 

Odkaz masáží tuina

Odkaz masáží tuina sahá až do samého počátku vzniku čínské medicíny, což je tradice s 5000 letou historií.

Hlavní lektorem čínských masáží tuina v naší škole je Václav Lukeš, který je přímým pokračovatelem linie masáží tuina dr. Wang Fuyina. Se svým učitelem strávil 10 let studia od roku 2008. Po tu dobu měl možnost získávat cenné zkušenosti a znalosti v oblasti masáží tuina. S pomocí svého učitele pak sestavil studijní program pro naší školu, která odpovídá rozsahu vysokoškolského vzdělání v oblasti masáží tuina v Číně.

 

Odkaz qigong a neigong

Odkaz qigong a neigong se váže k taoismu a k jeho kultivační cestě. Má také několika tisíciletou historii.

Hlavním lektorem metody qigong a neigong v naší škole je Vlastimil Kroupa, který je přímým pokračovatelem linie qigong a neigong. Odkaz qigongových terapeutických metod získal od dr. Bernarda Shannona. S Bernardem pak odcestoval studovat taoistické nauky do Číny, kde byl přijat jako student 22. generace linie Dračí brány.

Jeho nynější učitel je Damo Mitchell ze školy Lotus Neigong. Díky němu měl možnost zajít hlouběji do tajů taoistických praktik qigongu a neigongu, neidanu, ale i bojového umění taijiquan a baguazhang.

 

V dnešní době je velmi cenné nastoupit na nějakou cestu, která má silné kořeny a oporu v kontinuálním předání dávnověkých umění. Proto jsme vděčni, že můžeme být součástí tohoto odkazu.

 

| ANDAO TUINA >>>  linie dr. Wang Fuyina

| ANDAO QIGONG  >>>  linie Damo Mitchell