+420 777 990 510

Linie a odkaz

Odkaz je ve východní kultuře vnímán jako něco zcela zásadního a podstatného. Je utvářen nepřetržitou kontinuitou osobního předání určitého učení z mistra na žáka. Odkaz znamená, že navazujeme na určitou kvalitu a pokračujeme v ní. Díky němu získáváme oporu v systému a zároveň sílu předchozích generací. Mistr pak má zodpovědnost za předání této kvality žákovi ku prospěchu dalším generacím.

V západní společnosti tento atribut zcela chybí či je vnímán ve velmi slabé míře. Ve východních kulturách však tato hodnota odkazu a linie znamená velmi mnoho. Stejně tak v případě čínské medicíny.

Odkaz masáží tuina

Odkaz masáží tuina sahá až do samého počátku vzniku čínské medicíny, což je tradice s 5000 letou historií.

Hlavní lektorem čínských masáží tuina v naší škole je Václav Lukeš, který je přímým pokračovatelem linie masáží tuina dr. Wang Fuyina. Se svým učitelem strávil 10 let studia od roku 2008. Po tu dobu měl možnost získávat cenné zkušenosti a znalosti v oblasti masáží tuina. S pomocí svého učitele pak sestavil studijní program pro naší školu, která odpovídá rozsahu vysokoškolského vzdělání v oblasti masáží tuina v Číně.

Odkaz reflexních masáží zuliao

Hlavní lektorkou čínských masáží zuliao v naší škole je Klára Kolářová, která získala dovednosti anznalosti od dr. Wang Fuyina. 

| ANDAO TUINA a ZULIAO >>>  linie dr. Wang Fuyina