+420 777 990 510

Proč s námi studovat

Andao Institute je jedinou školou u nás se systematickou a komplexní výukou čínských léčebných masáží.

Naše škola byla založená pod názvem Evropská školy tuiny, nyní funguje pod hlavičkou Andao Institute.

Věnujeme se :

  • čínským léčebným masážím Tuina
  • čínskému reflexnímu léčebnému systému Zuliao
  • výuce základů čínské medicíny
  • osobnímu rozvoji skrze metody meditačních, dechových a qigongových praxí

Odkaz masáží tuina sahá v naší škole až do samého počátku vzniku čínské medicíny, což je tradice s 5000 letou historií. Hlavní lektorem čínských masáží tuina v naší škole je Václav Lukeš, který je přímým pokračovatelem linie masáží tuina dr. Wang Fuyina.

5 důvodů, proč studovat právě s námi

  1. silná tradice – již 10 let v ČR, vystudovalo přes 150 masérů
  2. důraz na odkaz – odkaz je utvářen nepřetržitou kontinuitou osobního předání určitého učení z mistra na žáka
  3. komplexní pojetí – teorie a praxe jde ruku v ruce se studiem, u nás vychováváme profesionály v oboru
  4. systematická výuka – tříletý vzdělávací program nabízí osvojení komplexních znalostí s patřičným osvědčením
  5. praktický dopad – po ukončení lze poskytovat jak relaxační masáže, tak i řešit problémy pohybového aparátu a napomáhat léčení nemocí vnitřních orgánů

Samostatnou kapitolou je reflexní masáž, která se ve škole vyučuje do hloubky a způsobem, kterým se často nevyučuje ani v Číně. Škola učí i dětské masáže tuina, v Číně považované za samostatný obor.