+420 777 990 510

Songjin liaofa 松筋疗法

Terapeutická metoda uvolňování šlachosvalů, songjin liaofa 松筋疗法, patří mezi tradiční starověké léčebné metody. Je jednoduchá na provádění, se zřetelným efektem a širokým použitím.

V dnešní době se často používá pojem fascie či měkké tkáně. Staří číňané již v dávných dobách věděli co jsou tyto struktury a jak důležitý význam mají pro celkovou regulaci organismu. Říkali jim jin (ťin) a huang (chuang). Tyto struktury mají velký význam na tok energie – přenos vzruchů a výživy. Pevné zdraví jak tak přímo závislé na stavu těchto struktur těla.

Síť drah čchi je základní jednotkou zabezpečující běžný chod lidského těla. Představuje energetický systém distribuce čchi a krve v organismu a systém přenosu vjemů mezi vnitřními orgány a povrchem těla. Průchodnost sítě drah je předpokladem lidského zdraví, přesně jak říká poučka „když je průchodnost, pak není bolest, když je bolest, pak není průchodnost“. Pokud je pohyb v síti drah volný, všechny funkce jsou v těle vykonávány standardně a člověk je zdravý. Jakmile dojde k vpádu vnější škodliviny do organismu, mechanismus čchi přestává být volně průchodný, čchi a krev se lokálně srážejí a dochází k přehrazování jejich toku. Výsledkem je vznik pocitu bolesti.

Metoda songjin uvolňuje velmi výrazně tok qi v drahách skrze uvolnění měkkých tkání. Můžeme si to představit jako když čistíme koryta řek, aby v nich voda lépe proudila.

K faktorům, které ovlivňují stav svalstva lidského těla, patří: nesprávné držení těla, nedostatek pohybu, deficit výživy pro svaly, akumulace kyseliny mléčné, přepracovanost, traumatické poranění, vniknutí větru, chladu, vlhkosti atd. Způsobují, že dráhy jsou přehrazovány a neprůchodné, a proto se často na úrovni svalů, šlach a blan objevují zatuhliny, uzlíky apod., které ovlivňují nervstvo, jakož i průtok krve. Takto na drahách toku čchi a krve v síti drah vznikají body zátarasů, které jsou spojené se šlachosvalovou strukturou organismu. „Zátarasy čchi“ a „šlachosvalové uzlíky“ se v síti drah vzájemně ovlivňují a velmi často se stávají hlavní příčinou různých pocitů brnění, dřevěnění, tupé či rozpínavé bolesti, poruch autoregulačních funkcí nervstva v důsledku neplynulého toku čchi a krve, stejně jako různých pocitů tělesného diskomfortu.

Síť drah propojuje povrch těla s vnitřními orgány, a pokud v průběhu jejich linií vzniknou zátarasy čchi, může dojít k tvorbě zatuhlin na šlachách, svalech a membránách, jejich ztvrdnutí a fibróze. Zátarasy čchi a ztvrdnutí tkání omezují přenosy v síti drah, což vede k poruchám funkcí orgánů a současně může způsobit, že v průběhu drah příslušných orgánů se objevují anomálie na úrovni svalů a šlach. Například dojde k lokálnímu otoku svalu, akumulaci tekutin v buňkách tkání, které ovlivňují plynulý průtok krve a lymfy a přenosy v nervové soustavě a vedou ke vzniku tupých, zdřevěňujících nebo rozpínavých bolestí. Pokud po stimulování bodů nebo masáži povrchových tkání nedojde ke spontánnímu rozvolnění uzlin a zatuhlin, svalové tkáně se jenom stěží mohou zregenerovat do normálního stavu.

Aplikací terapeutické metody uvolňování šlachosvalů dosahujeme rozvolnění a zprůchodnění „šlachosvalových uzlíků“, ztuhnutí a provazců svalových vláken, a tím obnovujeme pružnost a roztažnost svalů a jejich standardní schopnost stahovat a uvolňovat se. Terapeutická metoda uvolňování šlachosvalů se provádí na bodech, liniích a plochách podél drah, v kombinaci s důležitými lokálními akupunkturními body. Technikami přebrnkávání, převalování, bodového stlačování atd. rozvolňujeme uzliny přímo v hluboké úrovni svalů, šlach a fascií, čímž zprůchodňujeme tok čchi v celé síti drah. Čili vyhledáme body zátarasů čchi podél drah a rozptýlením zauzlenin dosahujeme uvolnění průtoku čchi a krve a tím i regeneraci funkcí svalových tkání. Čínská medicína tomu říká: „Onemocnění orgánů zangfu lze léčit prostřednictvím sítě drah, to je vnější léčba vnitřních nemocí.“