+420 777 990 510

Andao Institute

Jsme škola čínských vnitřních a léčebných umění.

Zaměřujeme se na dovednosti v uměních čínské medicíny, čínských léčebných masáží tuina (tchuej-na), reflexních masáží  zuliao (cu-liao) a péče o zdraví pomocí technik qigongu, meditací, dechových cvičení.

Motivace

Naší touhou bylo a je pronikat do tajů moudrosti čínských umění. Na tuto cestu jsme se vydali před mnoha lety. Za tu dobu jsme se setkali s mnoha učiteli, školami a metodami. Nebylo vždy snadné se v této džungli informací a dovedností vyznat a vybrat si ty učitele, kteří nám s jasnou myslí pomohli se na naší cestě orientovat.

Bohatství a moudrost leží všude kolem nás, někdy je však těžké vyznat se v množství přístupů a informací. V Číně se vždy předávala nauka z otce na syna či z mistra na žáka, linie a kontinuita byla zachována. Měli jsme štěstí, že jsme pár takových učitelů potkali a můžeme čerpat z jejich tradice.

Rádi se o získané dovednosti dělíme s ostatními, a to nás motivuje vytvářet prostor pro setkávání se s moudrostmi čínských umění tak, aby byla srozumitelná a dostupná pro širokou veřejnost i v dnešní době.

Radost nám přináší, když vidíme, jak ostatní profitují z toho, čemu věříme a co i nám samotným dává v životě sílu a oporu.

Vznik naší školy

  • 1990 – založení 1. školy tradiční čínské medicíny – kořeny čínské medicíny v ČR
  • 2006 – vznik samostatné organizace QIGONG TUINA na výuku masáží tuina a qigongu – počátek spolupráce s čínskými profesory v oblasti masáží tuina
  • 2008 – zahájení spolupráce s naším nejvýznamnějším čínským učitelem masáží tuina a reflexní masáže zuliao Dr. Wang Fuyinem
  • 2011 – založení Evropské školy tuiny a 3-letého programu vzdělávání v oblasti čínských masáží tuina
  • 2014 – rozvoj qigongu a neigongu na Evropské škole tuiny – spolupráce s lektorem qigongu a neigonu Vlastimilem Kroupou, který studoval na International College of Medical Qigong v Kalifornii pod vedením dr. Bernard Shannon. A současně je certifikovaným lektorem linie qigongu a neigongu Dama Mitchella ve škole Lotus Nei Gong
  • 2017 – přejmenování naší školy na ANDAO INSTITUTE a stanovení nové formy studijních programů
  • 2017 – po 10 letech studií a praxe dostává osobní žák Dr. Wang Fuyina Václav Lukeš oficiální osvědčení jako pokračovatel této linie nauky masáží tuina