+420 777 990 510

Jichu shoufa 基础手法

Základní metody a techniky masáží tuina

Základní metody jsou to nejdůležitější co se musí každý praktik tuiny naučit a perfektně zvládnout. Na této dovednosti závisí úspěšnost léčebného či preventivního zákroku.

V naší škole se v rámci základních metod a technik učí 23 technik. Tyto metody mají své další dělení a podkategorie. Často se tyto metody také kombinují a tak v rámci tuiny máme širokou škálu možností jak působit na lidské tělo.

Působení technik na lidské tělo by se dalo rozdělit do několika kategorii:

  1. působení „povrchové“ – tyto techniky často harmonizují tok energie v drahách a tím celkově tělo uvolňují jak na fyzické, tak psychické úrovni. Techniky povrchového jsou např. mofa (hlazení), tuifa (tlačení po linii), cafa (tření)
  2. působení na svaly, šlachy – tyto techniky pracují hlavně se šlachosvalovou strukturou těla a s fasciemi. Tyto techniky hlavně ovlivňují funkci pohybového aparátu.  Např. roufa (hnětení), nafa (uchopování), bojinfa (přebrnkávání), anfa (stlačování), poklepové techniky (koufa, jifa, paifa)
  3. působení na hlubší energetický systém – tyto techniky ovlivňují hlubší energetický systém těla a tím stimulují funkci orgánů a endokrinního systému. Např. zhenfa (vibrace), anfufa (stlačování břicha), roufufa (hnětení břicha)
  4. působení na klouby – tyto techniky uvolňují a rozhýbávají kloubní spojení. Např. yaofa (kroužení, bashenfa (trakce), doufa (třesení)

částečně text použit z knihy: TUINA 1 – ISBN: 978-80-905746-7-0, nakl. TCM Consulting & Publishing, 2015