+420 777 990 510

Nástroje sebeharmonizace

těla, ducha a energie

cyklus 3 seminářů

OBSAH: (během cyklu se naučíte)

Hlavní důraz bude kladen na naučení se relativně jednoduchým metod, které můžete praktikovat v krátkém čase a kdykoliv během dne. Dostanete do ruky nástroje určené k péči o sebe sama. Každá metoda má svou dynamiku a spouští odlišné tělesné a mentální procesy a tak je důležité porozumět, kdy a kterou metodu použít.

 • tělesné praxe:
  • otevírání drah skrze meridiánový stretching
  • harmonizování a propojování těla skrz pohybová cvičení qigong
 • energetické praxe:
  • pročišťování energetických drah skrz dechové a pohybové praxe
  • zvyšování energetického potenciálu skrz dechové praxe
  • harmonizování orgánů skrz dechové a zvukové praxe
 • mentální praxe
  • zklidňování mysli skrz dechové a meditační praxe
  • zlepšování pozornosti a koncentrace skrz meditační praxe
  • propojování těla a mysli skrz dechové a meditační praxe
 • další metody
  • psychologie vztahu k sobě
  • psychologie vztahů obecně
  • psychologie vztahů klienta a terapeuta
  • zásady zdravé terapeutické praxe

Tento cyklus seminářů je určen pro každého kdo má zájem pečovat o své tělesné i duševní zdraví. Praktici, maséři a terapeuti mohou získat nový náhled na dynamiku vztahu s klientem, na zásady nastavení hranic tohoto vztahu, na energetické očišťování se, na ochranu sebe sama v rámci dlouhodobé práce s klienty.

Semináře jsou zaměřeny na výuku praxí patřících do principů YANGSHENGFA (jang-šeng-fa) metod pěstování života. V rámci cyklu se budeme zaměřovat na pohybové praxe qigong, meditační praxe, dechové praxe, psychologii vztahu k sobě i k druhým.

ROZSAH:

 • 9 výukových dnů
 • 3 x 3 dny

PRO KOHO JE CYKLUS URČEN:

 • pro každého
  • laiky – pro udržení harmonie v každodenním životě
  • terapeuty, maséry, praktiky TČM – jak nevyhořet, jak si udržet stabilní vztahy s klienty, jak se harmonizovat, pročišťovat a udržet odstup,
  • pro profese pracující s lidmi

ČASOVÉ ROZLOŽENÍ SEMINÁŘŮ:

 • většinou jsou semináře pátek až neděle či čtvrtek až sobota
 • 1. – 2. den 9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:30
 • 3. den 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

LEKTOR:

Tento cyklus seminářů pořádá © ANDAO INSTITUTE.

PRÁVĚ VYPSANÉ SEMINÁŘE najdete zde >>>